Wkudk

Hvordan man laver et regneark i Excel

Et regneark er et fantastisk værktøj til at tilføje den samlede af en række elementer. Denne artikel forklarer, hvordan man laver en grundlæggende regneark i Microsoft, ved hjælp af en simpel rejseafregning som et eksempel.

Steps

Hvordan man laver et regneark i Excel. Note rækker og kolonner.
Hvordan man laver et regneark i Excel. Note rækker og kolonner.
 1. 1
  Åbn.
 2. 2
  Note rækker og kolonner.
  • Hver kolonne har et stort bogstav på toppen for at vise, hvad kolonne det er.
  • Hver række har et nummer til venstre for den første kolonne, for at vise, hvad rækken det er. For eksempel er adressen på den celle i den første kolonne, første række A1. Adressen på den celle i den anden kolonne, tredje række er B3.
  • Hver celle er identificeret ved en unik adresse bestående af kolonnen bogstav efterfulgt af rækkenummeret. For eksempel er adressen på den celle i den første kolonne, første række A1. Adressen på den celle i den anden kolonne, tredje række er B3.
  • Hvis du klikker på en celle, cellen adresse vises lige over kolonne A.
 3. 3
  Klik celle A1 og skriv: Item.
 4. 4
  Klik celle B1 og skriv: Omkostninger.
 5. 5
  Klik celle A2 og skriv: Printing.
 6. 6
  Klik i celle B2, og skriv 80.00.
  • Når du klikker uden for celle B2, vil 80 viser i celle B2.
 7. 7
  Klik celle A3 og skriv: Porto.
 8. 8
  Klik celle b3 og skriv: 75,55.
  • Når du klikker uden for celle B3, vil 75.55 viser i celle B3.
 9. 9
  Klik celle A4 og type: Konvolutter.
 10. 10
  Klik celle b4 og skriv: 6,00.
  • Når du klikker uden for cellen B4, vil 6 viser i celle B4.
 11. 11
  Klik celle A5 og skriv: Total.
 12. 12
  Klik celle b5 og type: = SUM (B2: B4).
 13. 13
  Klik i en anden celle. I alt 161,55 vil vise i celle B5.
  • SUM (B2: B4) er en formel. Formler bruges til at udføre matematiske funktioner i Excel. Det er vigtigt at sætte lighedstegnet (=) lige før en formel, så at Excel ved, at det er en formel.
 14. 14
  Gem.

Tips

 • Disse tips arbejder i Excel 2003 og kan også arbejde i tidligere versioner af Excel.
  1. Marker cellerne B2 til B4.

Ting du behøver

 • En computer med Windows / Mac OSX OS
 • Microsoft Excel